Huren met Kuren

Huren met Kuren

november 18, 2019 Uit Door Redactie: Henk van Antwerpen

De zes grote Amsterdamse woningcorporaties komen niet opdagen bij Huren met Kuren, een publieke avond over achterstallig onderhoud in de hoofdstad. Deze bijeenkomst zou maandag 25 november plaatsvinden in De Balie, als onderdeel van het onderzoek dat Live Journalism, de onderzoeksredactie van De Balie, doet naar dit onderwerp.

De zes uitgenodigde Amsterdamse woningcorporaties hebben dit bij monde van de AFWC, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, laten weten.


De zes corporaties, te weten de Key, De Alliantie, Stadgenoot, Eigen Haard, Ymere en Rochdale waren uitgenodigd om deel te nemen aan een open gesprek over renovatietrajecten, huurdersinspraak en toekomstperspectieven. Samen met de drie kleinere corporaties DUWO (studenten), Habion en Woonzorg (ouderen) bezitten zij 184.483 woningen in Amsterdam (waarvan 162.000 sociale huurwoningen). Dat is zo’n 40 procent van de Amsterdamse woningvoorraad. Een grote publieke verantwoordelijkheid.


Huurders in Amsterdam maken zich zorgen over de staat van hun huis. Dit bleek uit een eerdere enquête van De Balie en AT5 waarop binnen drie weken meer dan duizend reacties binnenkwamen, waarvan zestig procent corporatiehuurders. Uit de gesprekken die Live Journalism voerde met huurders zijn trage afhandeling van klachten en ellenlange renovatietrajecten veelgehoorde problemen.


Dat zijn ook de conclusies die Huurdersvereniging Arcade, overlegpartner van corporatie De Key, trekt in haar vorige week gepubliceerde huurdersonderzoek. Arcade constateerde dat bij 20 van de 23 geïnterviewde bewonerscommissies “serieuze klachten” bestaan over De Key, over onder andere onderhoud en communicatie.
Directeur Egbert de Vries van de AFWC had wel toegezegd te willen deelnemen aan het debat, maar deze belangenvereniging kan alleen in algemene zin uitspraken doen over onderhoud, niet over specifieke corporaties. Zonder aanwezigheid van de corporaties ziet De Balie zich genoodzaakt de bijeenkomst op 25 november te annuleren.


De Balie betreurt het dat de woningcorporaties het collectief laten afweten een open en goed begeleid gesprek aan te gaan. De Balie ziet wonen als een essentieel onderdeel van onze samenleving en als een publieke verantwoordelijkheid van woningcorporaties.