Twee derde starters ziet huis bouwen als serieus…..

Twee derde starters ziet huis bouwen als serieus alternatief voor koopwoning. Grootste bezwaren zijn hoge kosten en gebrek aan technische kennis

Maar liefst 61 procent van Nederlandse jongeren ziet het zelf (laten) bouwen van een woning als serieus alternatief voor het kopen ervan. Dit blijkt uit onderzoek van Offerteadviseur onder 1.100 Nederlanders jonger dan dertig jaar, uitgevoerd door Panelwizard. De meest genoemde redenen om toch niet zelf aan de slag te gaan, zijn hoge kosten en een gebrek aan (technische) kennis.

Vooral de inwoners van de noordelijke provincies zien het kopen van een kavel, om daar een eigen bouwproject te starten, als een populair alternatief (72 procent) voor projectbouw of een koopwoning. In het Westen van Nederland is dit veel minder populair; hier ziet slechts 58 procent zelfbouw als een serieuze optie. “Door het ruimtegebrek in de Randstad, ligt de gemiddelde kavelprijs daar veel hoger dan in het Noorden”, zegt Ibrahim Agdere van Offerteadviseur. “Hierdoor krijg je in het Westen voor hetzelfde geld, veel minder grond. Je levert hierdoor of in op de kavelgrootte, of je houdt minder geld over voor de bouw van je huis.”

Hoge kosten

Ondanks de grote bereidheid tot zelfbouw onder jongeren, vindt 77 procent van de

ondervraagden het te duur. Agdere: “Een kavel kopen en daar vervolgens je eigen huis neerzetten, kost behalve geld ook ontzettend veel tijd. Ondanks dat je per vierkante meter minder betaalt dan bij seriebouw, kan het stress opleveren en daarmee vergaande impact hebben op bijvoorbeeld je prestaties op werk en/of relatie.” Driekwart van ondervraagden vindt dat hij of zij over te weinig (technische) kennis beschikt om een eigen huis te (laten) bouwen. Agdere: “Veel jongeren overschatten de technische vaardigheden die ze hiervoor nodig hebben. Je hoeft echt geen muurtje te kunnen metselen of kabels te trekken. Enige technische kennis kan je leven wel een stuk makkelijker maken, bijvoorbeeld bij de keuze waar de stopcontacten komen of het maken van een lichtplan. Een handig familielid kan hierbij ook een uitkomst bieden.”

CPO

Een oplossing waarbij je de vrijheid van zelfbouw behoudt maar de kosten aanzienlijk lager zijn, is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). CPO is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners de gezamenlijke opdrachtgever zijn van hun eigen nieuwbouwproject. 88 procent van de starters op de woningmarkt wist voorafgaand aan het onderzoek niet wat CPO inhield. Na uitleg gaf 54 procent aan open te staan voor een CPO-project. Agdere: “Tijdens een CPO-project richt je samen met anderen particulieren een stichting of vereniging op, bestaande uit de toekomstige bewoners. CPO kan bijvoorbeeld heel interessant zijn voor vriendengroepen. Deze kennen elkaar al jarenlang, hebben vaak dezelfde ideeën en wensen en kunnen goed met elkaar samenwerken.”

Rol van de overheid

Ondanks dat er verschillende CPO-subsidies beschikbaar zijn, stelt 75 procent van de ondervraagden dat de overheid te weinig doet om woningbouw onder starters te stimuleren. Agdere: “Het onderzoek geeft aan dat er een grote behoefte is aan meer kennis over alternatieven voor het kopen van een woning in projectbouw zoals CPO.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van Offerteadviseur onder 1.100 Nederlanders jonger dan dertig jaar. Bij de selectie van de respondenten is rekening met gehouden met representatieve spreiding wat betreft geslacht, leeftijd, gezinssituatie, arbeidsparticipatie, opleiding en provincies. Bij het beantwoorden van de stellingen had men de keuze uit de opties eens of oneens.