Beter wonen in Rotterdamse huurwoningen

Beter wonen in Rotterdamse huurwoningen

december 12, 2019 Uit Door Redactie: Henk van Antwerpen

Op woensdag 11 december ondertekenden de Rotterdamse woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente Rotterdam de prestatieafspraken 2020 – 2021. In deze afspraken staat hoe de partijen samenwerken aan betere en aantrekkelijke huurwoningen en leefbare wijken in Rotterdam.


De prestatieafspraken zijn belangrijk voor de woningmarkt in Rotterdam en geven vorm aan de samenwerking tussen corporaties en de gemeente. De afspraken gaan over het verbeteren van de balans in het woningaanbod in verschillende wijken, over het onderhoud en de verduurzaming van huizen. Ze gaan ook over de bouw van nieuwe huizen en over leefbaarheid en het langer en weer thuis kunnen wonen van kwetsbare Rotterdammers.
Een van de afspraken is dat de corporaties fors investeren in de Rotterdamse woningvoorraad. Op de planning staan verbeteringen aan ruim 7.000 woningen en de start bouw van ruim 2.800 woningen. Een andere belangrijke afspraak is dat huurwoningen energiezuiniger worden door ze bijvoorbeeld beter te isoleren of aardgasvrij te maken, waarbij deze maatregelen moeten leiden tot gelijke of lagere woonlasten.

Ook werken de corporaties en de gemeente intensief samen aan het prettig wonen voor ouderen en kwetsbare doelgroepen. Zo worden 1.000 woningen geschikt gemaakt voor ouderen met een rollator en brengen we wonen en zorg bij elkaar in een aantal zogenoemde ‘ouderen-hubs’.