Landelijke huurprijs voor het eerst in zes jaar gedaald

Landelijke huurprijs voor het eerst in zes jaar gedaald

oktober 15, 2020 Uit Door Redactie: Henk van Antwerpen

De gemiddelde landelijke huurprijs van huurwoningen in de vrije sector is voor het eerst in zes jaar tijd gedaald. Een nieuwe huurder betaalde in het derde kwartaal van 2020 gemiddeld € 16,56 per vierkante meter per maand. Dat is 0,4 procent minder dan een jaar geleden, blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius. De laatste prijsdaling werd gemeten in het vierde kwartaal van 2014 toen de huurprijzen daalden met 0,1 procent.

Sinds het vierde kwartaal van 2018 is de prijsstijging van huurwoningen in de vrije sector niet groter geweest dan 5 procent. De afgelopen twee kwartalen was deze stijging zelfs minder dan 2,6 procent. Vorig kwartaal signaleerde Pararius, ondanks de geringe landelijke procentuele stijging, al dalende huurprijzen in grote en middelgrote steden. De huidige prijsdaling is dan ook niet volledig onverwacht.

Prijsdaling in de vijf grootste steden 
In veel grote en middelgrote steden is wederom een prijsdaling te zien in de vrije sector. In Eindhoven was de prijsdaling het grootst: de gemiddelde vierkantemeterprijs daalde daar naar € 13,74 per maand (-7,1%). In Amsterdam betaalden nieuwe huurders € 22,09 per vierkante meter per maand (-5,9%). De gemiddelde vierkantemeterprijs van een woning in Utrecht daalde naar € 17,47 (-2,9%). In Den Haag kostte een huurwoning in de vrije sector het afgelopen kwartaal € 16,00 per vierkante meter per maand, 1,5 procent minder dan in hetzelfde kwartaal van 2019. Alleen in Rotterdam was er een stijging zichtbaar. Daar betaalde een nieuwe huurder 0,6 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder: € 16,04 per vierkante meter per maand. 

In steeds meer plaatsen in en rondom de Randstad dalen de vrije sector huurprijzen. Op andere plekken in Nederland, voornamelijk buiten de Randstad, zijn nog een aantal prijsstijgingen te zien.

Prijs appartement en vrijstaande woning gedaald
Voor het eerst sinds het derde kwartaal van 2014 is de gemiddelde vierkantemeterprijs van appartementen gedaald. Nieuwe huurders betaalden 3,4 procent minder dan vorig jaar: € 17,47 per vierkante meter per maand. Ook vrijstaande woningen daalden in prijs, nieuwe huurders betaalden € 14,64 per vierkante meter per maand. Dat is 5,2 procent minder dan een jaar geleden. 

Prijsdaling niet geheel onverwacht
De woningmarkt staat al langere tijd onder druk. Zeker in grote steden is de vraag naar woningen veel groter dan het aanbod. “Dat drijft in eerste instantie de prijzen op”, zegt Jasper de Groot, directeur van Pararius. “Maar daar zit een grens aan, op een bepaald moment kunnen en willen woningzoekenden de hoge huurprijzen niet meer betalen.”

De uitbraak van Covid-19 lijkt de druk op de woningmarkt enigszins te verlichten. Expats zijn in mindere mate aanwezig op de Nederlandse woningmarkt of stellen het startmoment van een baan uit, waardoor vrijgekomen huurwoningen minder makkelijk opnieuw verhuurd kunnen worden. Hierdoor groeit het beschikbare huuraanbod in de vrije sector. Verhuurders prijzen hun huuraanbod aantrekkelijker om leegstand tot een minimum te beperken. “Covid-19 lijkt dus een katalysator te zijn geweest voor de huidige prijsdaling”, zegt De Groot. 

Koopmarkt beïnvloedt huurmarkt 
De invloed van Covid-19 zal de komende jaren waarschijnlijk ook op andere manieren zichtbaar worden. Door de corona-crisis neemt de werkloosheid naar verwachting toe, waardoor de vraag naar koopwoningen afneemt.1 Woningen die te koop worden gezet, worden daardoor naar verwachting minder makkelijk verkocht dan in de huidige markt. Een dergelijke beweging op de koopmarkt heeft ook invloed op de huurmarkt. De Groot: “Een groter huuraanbod in combinatie met een hogere werkloosheid kan leiden tot een prijsdaling.” 

Druk op woningmarkt blijft 
“Maar de druk op de woningmarkt blijft bestaan”, zegt De Groot. Dat heeft voornamelijk te maken met het grote tekort aan woningen in Nederland. De bevolking groeit, maar de woningvoorraad groeit onvoldoende mee.2 Dat komt met name doordat er al jarenlang structureel te weinig wordt bijgebouwd.

Een andere oorzaak voor de scheve verhouding tussen vraag en aanbod is te vinden in de verdeling van de Nederlandse woningvoorraad. Steeds meer mensen met middeninkomens zijn aangewezen zijn op het vrije sector huursegment. Van de ongeveer 8 miljoen huishoudens in Nederland zijn er ruim 1 miljoen huishoudens met een inkomen tussen de 39.000 en 55.000 euro per jaar. Dit is zo’n 12,5 procent van alle huishoudens.3

Koopwoningen worden duurder en de leeneisen strenger, waardoor het moeilijker wordt om een woning te kopen. Daarnaast komen steeds minder mensen in aanmerking voor een sociale huurwoning, omdat hun inkomen te hoog ligt.4 De vraag naar vrije sector huurwoningen neemt dus toe, terwijl slechts 7,3 procent van de totale Nederlandse woningvoorraad bestaat uit vrije sector huurwoningen.5 Stappen richting het versnellen van de woningbouw worden inmiddels wel gezet: de overheid investeert in 2021 290 miljoen euro om de bouw van 51.000 woningen te realiseren.6

1Rabobank, Tijdelijke dip in huizenprijzen en woningverkopen verwacht vanaf 2021
2ABF Research, Vooruitzichten bevolking huishoudens en woningmarkt 2020-2035
3Planbureau voor de Leefomgeving, (On)betaalbaar wonen voor middeninkomens 2020 
4ABN AMRO Insights, Prettige leefomgeving essentieel voor woongenot 
5Rijksoverheid, Rapport staat van de volkshuisvesting
6Rijksoverheid, Ruim 51.000 woningen erbij dankzij woningbouwimpuls