VBO neemt voortouw voor nieuw taxatiemodel

VBO neemt voortouw voor nieuw taxatiemodel

juni 30, 2019 Uit Door Redactie: Henk van Antwerpen

Nootdorp, 26-06-2019 – Brancheorganisatie VBO neemt het voortouw in het ontwikkelen van een nieuw model om woningen te taxeren. Het betreft een uitbreiding van het huidige taxatiemodel – dat alleen naar de waarde van het onroerend goed kijkt – met de bouwkundige kwaliteit en energetische aspecten van de woning. Doel is om de taxatiekwaliteit te verhogen en te laten aansluiten op onder meer de verduurzamingsopgave. Uiterlijk op 1 januari 2021 moeten taxateurs met het zogenaamde ABC-model kunnen werken.

Het ABC-model
Met het ABC-model wil VBO een eigentijds alternatief bieden op de brede onvrede van de markt over het huidige taxatiesysteem. Het model bestaat uit drie onderdelen: (A) de waardering, vergelijkbaar met de huidige waardebepaling die nodig is voor een hypotheek; (B) de bouwkundige staat, waarmee de hypotheekverstrekker een beter beeld heeft van de staat van de woning en eventuele herstelkosten; (C) de energetische prestatie, die inzicht geeft in het benodigde energieverbruik en in de kosten en besparingen bij het verduurzamen van de woning.

Kwaliteitsimpuls van het taxatiesysteem…
Hans van der Ploeg, directeur VBO: “Met dit model krijgt het taxatiesysteem een sterke kwaliteitsimpuls. Tegelijk wordt de functie van het taxatierapport breder. Dat is essentieel omdat de woningmarkt voortdurend verandert. Denk bijvoorbeeld aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving, maar ook aan problemen met de fundering van woningen en woningen met asbest. Met het ABC-model doen wij recht aan deze ontwikkelingen.”
Het huidige systeem van taxeren voor een hypotheek staat al langere tijd onder druk. Automatische (model)waarderingen zijn in opkomst, maar zeggen te weinig over de waarde van een individuele woning en houden geen rekening met de bouwkundige staat en energetische prestatie.
Van der Ploeg: “De consument krijgt met het ABC-model een betere taxatie en inzicht in bijkomende kosten voor verduurzaming of herstel van achterstallig onderhoud en/of bouwkundige gebreken. Voor overheden, die een belangrijke rol in de verduurzaming hebben, en voor financiers is dit model eveneens positief. Door beter passende financiering draagt het bij aan de financiële stabiliteit van Nederland. We merken dan ook veel enthousiasme bij andere partijen in de sector.”

…en voor de taxateurs
Een belangrijke voorwaarde voor introductie van het model is dat de taxateurs ermee kunnen werken. Zij moeten zich op het allerhoogste niveau kwalificeren. VBO pleit ervoor om deze trainingen te laten afsluiten met een schriftelijk examen en een mondeling assessment. Het streven is om het ABC-model per 2021 in te laten gaan. Dat betekent dat opleidingsinstituten tot uiterlijk 1 juni 2020 de tijd hebben om taxateurs bij te scholen en de examens en assessments in te richten. VBO roept het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) op om na de bijscholing alleen die taxateurs in het register te houden die geslaagd zijn voor het examen en assessment. “Hiermee weten we zeker dat alle taxateurs in het NRVT beschikken over dezelfde kennis en kunde”, aldus Van der Ploeg.