Vrijwillige Brandweer Vereniging Beusichem ontvangt koninklijke erepenning

Vrijwillige Brandweer Vereniging Beusichem ontvangt koninklijke erepenning

juli 2, 2022 Uit Door Redactie: Henk van Antwerpen

In 1922 werd de brandweer in Beusichem opgericht met de aanschaf van een motorbrandspuit. Op 1 juli van dat jaar werd ook de Vrijwillige Brandweer Vereniging Beusichem in het leven geroepen. Op het eeuwfeest reikte burgemeester Meijers de Koninklijke Erepenning uit aan de voorzitter van de brandweervereniging, de heer Cor Verhoef.

De brandweervereniging zorgt al honderd jaar voor het versterken van de onderlinge band tussen de leden. De vereniging organiseert activiteiten en zorgt voor een fijne ontspanningsruimte voor de leden en oud-leden. Daar kunnen zij elkaar na oefeningen en uitrukken ontmoeten. Ook nazorggesprekken en het delen van lief en leed zijn een belangrijk doel van de vereniging. Dit alles is essentieel voor de motivatie, teamgeest en het onderlinge vertrouwen.

Betrokken
De brandweervereniging is betrokken bij vele maatschappelijke activiteiten en evenementen. Zo bieden de leden ondersteuning bij Oranjefeesten, organiseren ze spelletjes voor de jeugd op Koningsdag en dragen ze hun steentje bij aan de intocht van Sinterklaas. Ook organiseerden ze tientallen jaren lang een toneelavond waar veel animo voor was. Verder zijn er activiteiten voor leden van het brandweerkorps en de vereniging, zoals een familiedag, feestavond, brandweerwedstrijden, Sinterklaasfeest, Kerstdiner en excursies.

Erepenning
De Koninklijke Erepenning symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor de bijzondere diensten van de ontvanger. Alleen de Koning kan dit ereteken toekennen. Burgemeester Josan Meijers: “De brandweervereniging ontstond in een andere tijd. In honderd jaar ging het van motorbrandspuit naar moderne materialen. Maar de vereniging is nog steeds heel actief, daarin is niks veranderd. Dat is bijzonder. De leden gaan -soms letterlijk- voor elkaar door het vuur. Ik feliciteer de vereniging van harte met dit eeuwfeest én met de ontvangst van de Koninklijke Erepenning!”