Woningbouw centraal bij werkbezoek minister-president Rutte

Woningbouw centraal bij werkbezoek minister-president Rutte

november 4, 2019 Uit Door Redactie: Henk van Antwerpen

Woningbouw centraal bij werkbezoek minister-president Rutte en minister Van Veldhoven aan Utrecht. Minister-president Rutte brengt samen met minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen op woensdag 6 november een werkbezoek aan Utrecht. Door onder meer bevolkingsgroei, trek naar stedelijke regio’s en een toename van eenpersoonshuishoudens neemt de vraag naar woningen toe.

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. Het aantal inwoners neemt naar verwachting toe van ruim 350.000 nu naar ca. 430.000 in 2030. Om deze groei te faciliteren is een aantal woningbouwlocaties aangewezen. De minister-president krijgt een rondleiding door een van de belangrijkste aangewezen locaties, de Merwedekanaalzone. Dit gebied verandert van een bedrijventerrein in een aantrekkelijke stadswijk voor werken, wonen en verblijven.
Bij het bezoek wordt ook aandacht besteed aan de huidige uitdagingen op het terrein van stikstof en PFAS.

In het Regeerakkoord zijn afspraken gemaakt over het aanjagen van de woningbouwproductie. Dat heeft onder meer geleid tot de Nationale woonagenda 2018-2021, die zich richt op het vergroten en versnellen van de woningbouw, het beter benutten van de bestaande voorraad en de betaalbaarheid van het wonen. Tijdens Prinsjesdag heeft het kabinet verder bekend gemaakt dat de komende jaren twee miljard euro wordt geïnvesteerd om de woningmarkt vlot te trekken. Met name starters en middeninkomens kunnen profiteren van deze financiële impuls.